تهران ،میدان آرژانتین ،بلوار بیهقی ،خیابان ۱۲ شرقی ،پلاک ۱ ،طبقه ۲
۰۲۱-۸۸۷۰۷۳۵۲-۴

کنگره و نمایشگاه ها