۰۲۱-۸۸۷۰۷۳۵۲-۴

تماس با ما

تماس با ما

از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید

تلفن : ۸۸۷۳۳۹۲۲ ، ۸۸۷۳۳۹۲۳ ، ۸۸۷۶۷۵۶۰

۸۸۵۲۱۵۲۹ ، ۸۸۵۰۵۸۸۰ ، ۸۸۵۴۰۹۶۱

واحد فروش : داخلی ۱

 واحد حسابداری : داخلی ۲

واحد فنی و خدمات پس از فروش : داخلی ۳

 نمابر : داخلی ۴

پست های الکترونیک :

فروش : Sales@pars-eng.com

فنی و خدمات پس از فروش : Service@pars-eng.com

روابط عمومی : Info@pars-eng.com

اینستاگرام :

صفحه شرکت : pars.ideal.sys

با ارسال ایمیل با ما در ارتباط باشید