۰۲۱-۸۸۷۰۷۳۵۲-۴

قطعات و مواد مصرفی

قطعات و مواد مصرفی

قطعات و مواد مصرفی N.T.Laboratory

محلول شستشو

هالوژن لامپ

سمپل و ریجنت پروب

کووت واکنش

انواع باتل ریجنت

انواع قطعات یدکی

قطعات و مواد مصرفی SINNOWA

محلول مولتی کلین یک لیتری

محلول هایترجنت یک لیتری

هالوژن لامپ

کووت واکنش

سمپل و ریجنت پروب

انواع باتل ریجنت

انواع قطعات یدکی

قطعات و مواد مصرفی RAYTO

محلول شستشو

هالوژن لامپ

سمپل و ریجنت پروب

کووت واکنش

انواع باتل ریجنت

انواع قطعات یدکی

قطعات و مواد مصرفی SAPPHIRE

محلول مولتی کلین یک لیتری

محلول هایترجنت یک لیتری

هالوژن لامپ

انواع کووت های واکنش

انواع سمپل و ریجنت پروب

انواع باتل ریجنت

انواع قطعات یدکی

قطعات و مواد مصرفی HITACHI

محلول مولتی کلین یک لیتری

محلول هایترجنت یک لیتری

محلول اسید واش یک لیتری (هیتاچی 917)

محلول NaOH یک لیتری (هیتاچی 917)

محلول اسید واش دو لیتری (هیتاچی 917)

محلول NaOH دو لیتری (هیتاچی 917)

هالوژن لامپ فیشر آلمان Dr.Fischer

هالوژن لامپ آمریکائی  Peripheral visions

سمپل و ریجنت پروب مدلهای 700 و 900

کووت مدل های 700 و 900

سمپل ماکرو و میکرو کاپ

سرم کنترل و کالیبراتور Roche

انواع باتل ریجنت و آداپتورهای آن

انواع قطعات یدکی مدلهای 700 و 900

انواع قطعات یدکی